Lai iegūtu vispusīgu ieskatu uzņēmuma darbībā, kā arī būtu iespējams pieņemt izsvērtu lēmumu par labāko sadarbības modeli ar konkrēto uzņēmumu, ir nepieciešama pieeja kvalitatīvai informācijai. Viena no Latvijas lielākajām datubāzēm ir Lursoft, kas nodrošina informācijas nodošanu uzņēmumiem. Lursoft ir kļuvis par neatņemamu palīgu gan juridiskām, gan fiziskām personām, nodrošinot piekļuvi plašai valstiskas nozīmes juridiskās informācijas datu bāzei. Arī Verdikts jau daudzus gadus uzticas Lursoft datubāzē pieejamai informācijai un to iesaka arī izmantot saviem sadarbības partneriem.

Lursoft datubāzē būs pieejama informācija no Verdikts

Ar 2021.gada 1.martu Lursoft publiskajās datubāzes izziņā esošā informācija par uzņēmumu kavētajiem maksājumiem tiek papildināta ar informāciju no Verdikts. Ikvienam Lursoft lietotājam būs iespējams piekļūt aktuālajai informācijai par kavētajiem maksājumiem, kā arī būs pieejama Verdikts rīcībā esošā informācija par uzņēmuma aktuālajiem un vēsturiski kavētājiem maksājumiem. Informācija Lursoft no Verdikts datu bāzes tiks atjaunota reizi dienā.

Kredītatskaite gan par aktīvajām, gan arī slēgtajām parādu piedziņas lietām ietver plašu informāciju, kā:

 • Kreditora nozari;
 • Lietas statusu;
 • Lietas uzsākšanas datumu;
 • Neapmaksāto summu;
 • Rēķina izrakstīšanas datumu;
 • Rēķina apmaksas datumu;
  Kavēto dienu skaitu;
 • Rēķina statusu;
 • Pēdējā veiktā maksājuma datumu;
 • Informāciju, kas svarīga, izvērtējot klientu disciplīnu rēķinu apmaksā.

Verdikts kredītatskaite pieejama ikvienam Lursoft lietotājam uzņēmumu izziņas sadaļā “Apgrūtinājumi”, izvēloties informāciju par kavētajiem maksājumiem. Lursoft klientu Portfeļa monitorings informēs par gadījumiem, kad kādam no Jūsu klientu sarakstā esošajiem uzņēmumiem reģistrēts neapmaksāts parāds Verdikts datu bāzē.

Nevis piedzenam, bet atgūstam

Verdikts kā nozares eksperts parādu atgūšanas pakalpojumu jomā piedāvā rezultatīvu, juridiski spēcīgi pamatotu un individuālu pieeju parāda piedziņas procesā ar fokusu uz juridiskajām personām. Ar vairāk nekā 12 gadu pieredzi profesionāla juridiskā atbalsta sniegšanā parādu atgūšanas jautājumos. Verdikts komandas vērtības – rūpes par sadarbības partneru interesēm, profesionāla darba ētika un uz komunikāciju, uzticību un atklātību vērsta sadarbība.