Parāds ir iztiesāts, bet piedziņa nav iespējama

Aizvien biežāk realizējot parādu piedziņas procesu no uzņēmumiem Latvijā, nonākam pie situācijas, ka parāds ir iztiesāts, pēc tam nodots zvērinātam tiesu izpildītājam, bet diemžēl piedziņa nav iespējama, jo parādnieka norēķinu kontos nav naudas līdzekļu.

Klientiem rodas jautājums – kā uzņēmums var turpināt savu darbu ar citiem klientiem, maksājot sociālās iemaksas par darbiniekiem, bet, laikam ejot, tiesu izpildītājs nevar piedzīt naudas līdzekļus no parādnieka. Atbilde pavisam vienkārša – parādnieks ir atvēris kontu kādā citā valstī.

Ja parādnieka konts ir reģistrēts ārvalstī, Latvijas zvērināts tiesu izpildītājs uz to vērst piedziņu nevarēs. Tiesu izpildītāju likuma 40. panta pirmā daļa nosaka: zvērināta tiesu izpildītāja izvirzītās prasības un dotie rīkojumi, veicot amata darbības, ir saistoši visām personām Latvijas valsts teritorijā.

Saņemot tiesu izpildītāja rīkojumu par piedziņas vēršanu uz parādnieka finanšu līdzekļiem, konts tiks bloķēts un parādniekam būs apgrūtināta naudas saņemšana. Tas nozīmē, ka Citadele, Swedbank, SEBBaltic International bank, Bigbank, Rietumu banka u.c. bankas pildīs tiesu izpildītāja rīkojumu, bet jebkura cita banka, kas atrodas ārpus Latvijas teritorijas nav pakļauta šādu rīkojumu izpildei.

Populārākās bankas, kas nav pakļautas Latvijas tiesu izpildītāju rīkojumiem

Šobrīd parādnieku vidū populārākās bankas, kas nav pakļautas Latvijas tiesu izpildītāju rīkojumiem, ir Revolut, Wise, Paysera u.c. Šīs ir tikai dažas no tām, kas šobrīd aizvien biežāk tiek izmantotas naudas līdzekļu apgrozīšanai. Klientu skaits, kas šobrīd aktīvi izmanto šo banku pakalpojumus, ir strauji audzis pēdējo gadu laikā. Tādējādi kreditors, kas cenšas atgūt savu parādu, saskaras ar būtiskām grūtībām, ja parādnieka konts ir ārvalstī. Procedūra ir sarežģītāka, laikietilpīgāka un dārgāka, lai  tiktu apķīlāti parādnieka aktīvi, kas atrodas ārvalstīs. Tā ir problēma, jo ātra un vienkārša piekļuve reizēm ir izšķiroša, lai nodrošinātu, ka parādnieks nav iztukšojis savus aktīvus līdz brīdim, kad kreditors ir nonācis pie piespiedu izpildes. Tas ir jo īpaši svarīgi attiecībā uz aktīviem, kas atrodas banku kontos.

Šobrīd parādnieki var viegli izvairīties no izpildes pasākumiem, ātri pārvietojot savus līdzekļus no bankas konta vienā dalībvalstī uz kontu citā dalībvalstī. Kreditoram savukārt ir maz iespēju ātri panākt parādnieka bankas konta bloķēšanu ārvalstīs, lai nodrošinātu sava prasījuma apmierināšanu. Tā rezultātā daudziem kreditoriem nav iespējams veiksmīgi atgūt parādus ārvalstīs vai tie neuzskata par lietderīgu censties atgūt parādus un tos noraksta.

SIA Verdikts piedāvā saviem klientiem nepadoties un neatmest cerību naudas atgūšanai, ja ir zināms, ka parādnieks izmanto kontu ārvalstu bankā. Sazinies ar mums!

Iespēja nodot izpildei citā Eiropas dalībvalstī

Latvijā spēkā stājušos spriedumu, kam iestājies labprātīgās izpildes termiņš, ir iespēja nodot izpildei citā Eiropas dalībvalstī, saskaņā ar Regulu 1215/2012, kuras mērķis ir veicināt tiesu iestāžu pieejamību, jo īpaši, paredzot noteikumus par tiesu jurisdikciju un noteikumus par dalībvalstīs pieņemtu spriedumu civillietās un komerclietās ātru un vienkāršu atzīšanu un izpildi. Regulā ir noteikts, ka dalībvalstī pieņemtu spriedumu bez kādas īpašas procedūras atzīst pārējās dalībvalstīs. Spriedumu, kas ir pieņemts un ir izpildāms vienā dalībvalstī, izpilda citā dalībvalstī bez izpildāmības deklarācijas. Procedūra ir salīdzinoši ātra un tikpat efektīva kā nodot izpildei lietu Latvijā. Rezultātā lieta tiks nodota Zvērinātam tiesu izpildītājam valstī, kurā parādniekam ir aktīvs konts, savukārt kreditoram ir jārēķinās ar papildus izmaksām, kas saistītas ar dokumentu tulkošanu un iesniegšanu uz izpildi.

Vēršam uzmanību, ka, veidojot darījuma attiecības ar jaunu klientu, ir svarīgi pievērst uzmanību kādas valsts bankas konts tiks izmantots norēķinu veikšanai. Ja tas ir bankas konts ārpus Latvijas, tad ir zināms risks, ka klientam jau ir finansiālas problēmas, bloķēti konti Latvijas bankās, kā arī pastāv risks, ka Jūs savu naudu varat nesaņemt un piedziņas izpildes process var būt salīdzinoši dārgāks un laikietilpīgāks.

Atgūt parādu