12 gadu pieredze, mūsdienīgi risinājumi un profesionāli juristi ir Verdikts komandas veiksmes un panākumu atslēga Jūsu izaicinājumiem ar debitoriem! Mēs varam palīdzēt visos starptautisko un vietējo parādu piedziņas procesa posmos šādās un daudzās citās nozarēs:

Tā kā katrā nozarē ir sava specifika, likumi un noteikumi, ir būtiski tos ievērot un nepieļaut kļūdas komunikācijas procesā ar debitoru. Zemāk uzziniet sīkāku informāciju par parādu piedziņas procesiem un specifiku katrā no nozarēm!

Būvniecība

Daudzi parādu piedziņas gadījumi būvniecības nozarē rodas strīdu dēļ - par darbu izpildi, materiālu kvalitāti, piegādes nepilnībām un termiņu kavējumiem. Nereti kāda no nolīgtajām pusēm atsakās maksāt. Mūsu zināšanas un pieredze būvniecības nozarē, ļaus Jums sekmīgi atgūt ne tikai parādu, bet arī taisnību savā pusē.

Nekustamie īpašumi

Nekustamo īpašumu īpašniekiem visai bieži nākas saskarties ar kavētiem īres maksājumiem vai parādiem. Ir gadījumi, kad cīņā ar īrniekiem, ir jāmeklē jaunas pieejas un risinājumi, jo nereti parādu piedzinējiem nākas saskarties ar tādām grūtībām kā dusmas, izmisums, dažādi pārpratumi un strīdi.

Lauksaimniecība un mežsaimniecība

Lauksaimniecības, mežsaimniecības, lopkopības un augkopības uzņēmumiem var nākties saskarties ar neizpildītām līgumsaistībām, neapmaksātiem vai kavētiem rēķiniem, kā arī strīdiem dažādos jautājumos. Iespējams, Jūsu parādnieks pat mēģina atrast kādu nepilnību līgumā.

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība

Daudzi mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības uzņēmumi ir spiesti dzīties pakaļ saviem parādniekiem. Šo nozaru norēķinu paradumi piegādātāju un veikalu īpašnieku vidū nereti mēdz būt nesavlaicīgi, kas savukārt negatīvi ietekmē un apgrūtina turpmāko tirdzniecības uzņēmumu finanšu plūsmu. Neļaujiet saviem parādniekiem stāties ceļā Jūsu uzņēmuma izaugsmei!

Autopārvadājumi

Autopārvadājumu pakalpojumu jomā, var rasties nesaskaņas, kuru dēļ klients atsakās Jums maksāt. Balstoties uz mūsu pieredzi, mēs zinām, ka ilgtspējīgu attiecību veidošana ir ārkārtīgi svarīga. Mēs varam Jums palīdzēt, sākot no sarunu vešanas ar klientu līdz pat parāda atgūšanai.

Rūpniecība

Neatkarīgi no tā, kurā rūpniecības nozarē darbojas Jūsu uzņēmums, problēmas ar debitoru parādiem skar ikvienu uzņēmumu - gan vieglajā, gan smagajā apstrādes rūpniecībā. Jebkurš savlaicīgi neapmaksāts rēķins par saražoto produkciju vai sniegto pakalpojumu negatīvi ietekmē uzņēmuma veiksmīgu un efektīvu darbību. Laicīga kavēto parādu fiksēšana un izstrādāts debitoru parādu politikas plāns var palīdzēt novērst draudus jebkura rūpniecības uzņēmuma naudas plūsmai.