Lai palīdzētu uzņēmējiem iegūt vispusīgu ieskatu uzņēmuma darbībā, rūpīgāk izvērtēt un pieņemt lēmumu par labāko sadarbības modeli ar konkrēto uzņēmumu – turpmāk debitoru dati būs pieejami arī firmas.lv lietotājiem!

Automātiskā datu nodošana publicēšanai Firmas.lv datubāzē sniegs vēl lielākam lietotāju skaitam piekļūt informācijai, kas ikvienam uzņēmējam ir nepieciešama sadarbības izvērtēšanai un izsvērta lēmumu pieņemšanai.

* Līdz šim dati par debitoriem automātiski tika nodoti publicēšanai Dun & Bradstreet (globālā biznesa datu bāze), Lursoft reģistram un kopš 2022.gada 10.janvāri arī firmas.lv.