Laikus neapmaksāti rēķini, nepiegādātas preces, kārtējie aizbildinājumi par piegādes kavēšanu vai atkārtoti solījumi norēķināties?

Diemžēl ikviens uzņēmējs agrāk vai vēlāk saskaras ar situāciju, kad darījumu partneris nepilda saistības. Šajā laikā, kad piedzīvojam iepriekš nepieredzētus apstākļus, īpaši uzņēmējus skar trauksmes signāli finanšu dēļ, kas ir trešais lielākais stresa avots sabiedrībā. Lielie uzņēmumi parādu dēļ radušos robu budžetā bieži vien nemana ilgstoši, savukārt mazie zaudējumus jūt uzreiz. Kā samazināt vai pilnībā izvairīties no lieka satraukuma un būt starp pirmajiem, kuru rēķinus apmaksā laikus?

Sakārtota darījumu dokumentācija

Varam teikt, ka kārtība dokumentācijā rada pārliecību un sajūtu, ka viss tiek kontrolēts. Kārtojot darījumu, noteikti vajadzētu pievērst uzmanību, lai būtu izrakstīti visi rēķini un pavadzīmes, tāpat arī parūpēties par pareizi un precīzi strukturētiem pieņemšanas-nodošanas aktiem. Ne mazāk svarīgs aspekts ir kontrolēt un pārbaudīt atpakaļ saņemtās dokumentācijas atbilstību.

Pavadzīmēs norādītais apmaksas termiņš un paraksttiesīgās personas

Ticam, ka daudzo darījumu un izrakstīto rēķinu dēļ uzņēmums nespēj izsekot līdzi, vai kāds no tiem kavējas pēc pavadzīmēs norādītā apmaksas termiņa – dažas nedēļas, vai dažus mēnešus. Saīsiniet apmaksas termiņu uz pusi un sekojiet līdzi katram darījumam! Ja esošā grāmatvedības sistēma neparedz darījuma izsekošanu, vajadzētu izvērtēt iespējas sistēmu papildināt ar darījumu kontroles funkciju, kas laikus identificētu apmaksas kavējumu.
Pakalpojuma sniedzējs bieži vien nepievērš uzmanību un ļauj parakstīt pavadzīmi darbiniekam, kuram nav paraksta tiesību, līdz ar to palielina iespēju atbrīvoties no rēķinu apmaksas. Šādā gadījumā pirms darījuma slēgšanas ar nākamo sadarbības partneri nepieciešams rūpīgi pārbaudīt uzņēmuma paraksttiesīgo personu un kontrolēt, kurš paraksta dokumentus. 

Sniegto pakalpojumu kvalitātes kontrole

Pie mums bieži vēršas uzņēmumi ar problēmjautājumu: ko darīt, kad sadarbības partneri neatmaksā parādu, jo produkta vai pakalpojuma kvalitāte nav pietiekami laba? Visas radušās problēmas ir jāreģistrē pēc iespējas ātrāk, un katrs darījums jādokumentē ar pieņemšanas-nodošanas aktu, lai vēlāk nerastos liekas problēmas.

Laikus identificēti apšaubāmi sadarbības partneri

Mūsu praksē visbiežāk sastopamās parādnieka pazīmes:

  • ir nodokļu parāds;
  • publiskajās datubāzēs uzrādās aktuālas parādsaistības;
  • atkārtoti kavē apmaksas termiņus;
  • pēc vairākkārtējiem atgādinājumiem joprojām neveic maksājumus;
  • apšauba tiesības piedzīt samaksu par veikto darījumu;
  • ir slikts uzņēmuma finanšu stāvoklis;
  • pret viņu ierosināts kāds tiesas process.
     

Daudzpusīga un laba sadarbības partnera izvēle juridiskajos un parāda atgūšanas jautājumos

Sadarbības partneris, kurš nav veicis maksājumu par darījumu, kļūst par uzņēmuma debitoru, un viņa parāds tiek atspoguļots grāmatvedības kontā. Debitora parāds tiešā veidā ietekmē uzņēmuma naudas plūsmu, jo pakalpojums, par kuru nav veikts maksājums, kļūst par īslaicīgu aizdevumu. Jo ilgāk debitors paliek gaidāmo naudas līdzekļu statusā, jo lielāka kļūst plaisa grāmatvedības datos. Saviem klientiem iesakām vērsties pie mums ar katru kavēto apmaksu, ko nav veicis parādnieks. Jo ātrāk parāda lieta nonāks pie mums, jo lielāka iespēja atgūt naudas līdzekļus.

Neatkarīgi no situācijas ļoti svarīgi būtu saglabāt fokusu uz sava uzņēmuma attīstību un nezaudēt laiku un, protams, naudu. Jūs varat iegūt abus, uzticot juridiskās un ar parādu saistītās lietas nozares profesionāļiem – tādiem kā Verdikts.

Verdikts komandā strādā parādu atgūšanas jomas speciālisti. Mūsu pienākums ir rūpēties par sadarbības partneru interesēm, nodrošinot efektīvu un profesionālu lietas juridisko risinājumu. Izmantojot profesionālus risinājumus, individuālu pieeju un juridiski korektas parādu atgūšanas metodes, uzlabojam maksāšanas disciplīnu un maksimāli stabilizējam uzņēmuma naudas plūsmu. 

Sadarbojoties ar mums, jebkurā brīdī bez papildu samaksas pārbaudīsim visus šābrīža vai potenciāli apšaubāmos sadarbības partnerus un sniegsim vērtīgus ieteikumus drošai darījumu slēgšanai.