Jurists ABC jaunā identitāte – Verdikts

Ar lepnumu, prieku un pārliecību par arvien straujāku izaugsmi vēlamies paziņot, ka Jurists ABC, līdz ar jaunu nosaukumu, ieguvis jaunu, spēcīgu, mūsdienīgu un viegli uztveramu zīmola identitāti, kas kalpos kā vēl uzticamāks vēstnesis un garantijas apliecinājums parādu atgūšanas jomā. 

Redzamās pārmaiņas

Zīmola jauno identitāti manīsiet it visur, – sekojiet līdzi Verdikta aktualitātēm sociālajās platformās un interneta vidē, kā arī atpazīstiet mūsu jauno nosaukumu un logotipu saņemtajās vēstulēs, līgumos un citos dokumentos. Jaunajā mājaslapā www.verdikts.lv ērti pārlūkojiet aktuālāko informāciju par un ap Verdikta kompetencēm! 

Jūtamās pārmaiņas

Verdikts kā nozares eksperts parādu atgūšanas pakalpojumu jomā piedāvā rezultatīvu, juridiski spēcīgi pamatotu un individuālu pieeju parāda piedziņas procesā ar fokusu uz juridiskajām personām. Ar vairāk nekā 12 gadu pieredzi profesionāla juridiskā atbalsta sniegšanā parādu atgūšanas jautājumos, Verdikta komandas vērtības joprojām saglabājas – rūpes par kreditora interesēm, profesionāla darba ētika, kā arī uz komunikāciju, uzticību un atklātību vērsta sadarbība. 

Izstrādājot un pēcāk arī ieviešot individuāli piemērotas un juridiski korektas parādu atgūšanas metodes, Verdikta speciālisti spēj panākt efektīvāku debitoru maksāšanas disciplīnu, kas rezultējas ar stabilu naudas plūsmas apriti. Verdikts parādus nepiedzen, bet gan atgūst. Piedzīšana ir process. ​Atgūšana ir rezultāts. 

Ieguvumi

Līdz ar jaunas un viegli pārskatāmas mājaslapas www.verdikts.lv izstrādi, turpmāk Verdikta klienti un jebkurš mājaslapas apmeklētājs varēs pārskatāmā un ērtā veidā pārlūkot ne tikai Verdikta sniegtos pakalpojumus, bet arī aktuālākos nozares jaunumus, dažādus ieteikumus, saistītus ar parādu piedziņu, kā arī noderīgus un informatīvus pieredzes stāstus. Jaunā mājaslapa tās apmeklētājam kalpos kā resurss ceļā uz padziļinātāku izpratni par parādu rašanās būtību, to ietekmi un iespējamiem risinājumiem, lai veiksmīgi izvairītos no naudas plūsmas apgrūtinājumiem kreditoru un parādu dēļ. Tāpat šeit atradīsiet palīdzību un padomus parādu piedziņas jautājumos dažādās nozarēs. 

Esam spēruši lielu soli pretī attīstībai, izaugsmei un vēl augstākai kvalitātei, kas padarīs mūsu speciālistu piedāvātos juridiskos pakalpojumus cīņā ar debitoru parādiem vēl atvērtākus un pieejamākus ikvienam uzņēmumam un organizācijai. Šobrīd arvien vairāk esam pārliecināti, – ja parādu nespēsim atgūt mēs, to nespēs atgūt neviens. 

Ar cieņu,
Verdikts