Verdikts zīmogu serviss ir preventīvs risinājums, lai izvairītos no iespējamiem klientu maksājumu kavējumiem kā arī ātrai un efektīvai rēķinu apmaksas saņemšanai, nenododot tos parādu piedziņai.

  • Zīmogus iespējams izmantot uz rēķiniem, pavadzīmēm un vēstulēm.
  • Piedāvājam divu veidu zīmogus – zaļu un sarkanu.
  • Zaļais zīmogs ir draudzīgs aicinājums ievērot apmaksas termiņu. Tas pievērsīs ikviena klienta uzmanību apmaksas termiņam un veicinās savlaicīgu rēķina apmaksu.
  • Sarkanais zīmogs – brīdinājums! Gadījumiem, ja apmaksas termiņš jau tiek kavēts. Brīdinājuma zīmogs veicinās kavēto maksājumu ātrāku samaksu, kā arī skaidri norādīs uz sadarbības partneri, kas nepieciešamības gadījumā iesaistīsies parāda atgūšanas jautājumos.
  • Zīmogs ir pieejams digitāls (bilde, zimējums), ja nepieciešams fizisks zīmogs, to aicinām izgatavot pašiem. 
  • Digitālais zīmogs ir paredzēts lietošanai uz dokumentiem elektroniskā formā

Verdikts atpazīstamība un reputācija paaugstinās ikviena rēķina apmaksas prioritāti.

Pieteikties zīmogiem var aizpildot aptauju