• SIA Verdikts veic parādu piedziņu no fiziskām un juridiskām personām gan pirmstiesas, gan tiesas ceļā.
 • Viena no iedarbīgākajām parādu atgūšanas metodēm vienmēr ir bijusi parādnieka iekļaušana Parādnieku reģistrā jeb tā dēvētajā “melnajā sarakstā”. Līdzīgi kā to dara VID, publicējot informāciju par lielākajiem nodokļu nemaksātājiem.
 • Publikācija publiskā parādnieku reģistrā ir efektīva, jo ņemot vērā nemaksāšanas tendences, klienti aizvien rūpīgāk pārbauda savus sadarbības partnerus pirms sadarbības uzsākšanas un kavētu maksājumu ieraksti pavisam noteikti neliecina neko labu par uzņēmumu, it sevišķi tad, ja to ir daudz un statuss ir “neapmaksāts”. To apzinās arī paši parādnieki, tādēļ reakcija pēc informācijas publicēšanas reizēm ir nekavējoša.
 • Jebkurš uzņēmums, kas nodarbojas ar parāda atgūšanu ir tiesīgs izveidot parādu piedziņas datu bāzi, kur tiek glabāti dati par iesniegtajiem parādniekiem. Parādnieku reģistrs ir vieta kur tiek publicēti ieraksti par kavētajiem maksājumiem.
 • Viens no instrumentiem parāda atgūšanai ir parādnieka iekļaušana Parādnieku reģistros, kas ir veids kā veicināt ātrāku parāda apmaksu.
 • Praksē tiek izmantoti gan iekšējie parādnieku reģistri, gan publiskie.

 

Fizisku personu parādnieku reģistrs

 • Nosacījumi fizisku personu parādu publicēšanai ir stingrāk noteikti Parādu ārpustiesas atgūšanas likuma 4.nodaļā, kas paredz tiesības pakalpojuma sniedzējam veidot parādnieku reģistru, iekļaujot tajā informāciju par parādu un parādnieku. Informācijai par parādu jāatbilst gan datu aizsardzības, gan PTAC prasībām.
 • Pirms informācijas publicēšanas parādnieku reģistrā, parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam ir rakstveidā jāpaziņo par to parādniekam. Parādnieks nevar atteikties no viņa datu iekļaušanas reģistrā.
 • Ziņas parādnieku reģistrā var tikt iekļautas gadījumā, ja par konkrēto saistību nav strīds, ir pieejami parakstīti dokumenti, kā arī saistības apmaksas termiņš ir kavēts ilgāk par 60 dienām.
 • Pēc lietas iesniegšanas uz parāda piedziņu, ja iebildumu izteikšanas noteiktajā termiņā nav saņemti pamatoti iebildumi par saistību, tad lieta automātiski tiek iekļauta parādnieku reģistrā.

 

Juridisku personu parādnieku reģistrs

 • Ja parādnieks ir juridiska persona, tad informācija par parādu automātiski tiek iekļauta SIA Verdikts iekšējā parādnieku reģistrā, kā arī automātiski tiek nodota publicēšanai firmas.lvDun & Bradstreet (globālā biznesa datu bāze), kā arī Lursoft reģistram.
 • Mērķis publicējot juridisku personu parādu Parādnieku reģistrā ir informēt klientus par to, kuri uzņēmumi ir riskanti darījumos, lai laicīgi varētu izskatīt sadarbības riskus, kā arī darījuma apmaksas kārtību.
 • SIA Verdikts bez papildus maksas iekļauj datus par parādu iekšējos parādnieku reģistros un pērējās parādnieku datu bāzēs. Datu apmaiņa ir automātiski, un pie parāda apmaksas automātiski ieraksts par kavētu maksājumu dzēšanas.

 

Publikācija reģistrā pēc atsevišķas vienošanās

 • Pēc atsevišķas vienošanās pastāv iespēja ziņas par parādu iekļaut arī pasaulē lielākās kredītinformācijas un riska pārvaldības risinājumu pakalpojumu sniedzēju grupas “Creditinfo Group” izveidotajā parādnieku reģistrā “Kredītinformācijas Birojs” (KIB).
 • KIB parādnieku reģistra datus izmanto visas kredītiestādes un nebanku kreditētāji gan Latvijā, gan citās Eiropas valstīs, kā arī publisko iepirkumu organizētāji –  valsts un pašvaldību iestādes.
 • Atrašanās parādnieku reģistros padara apgrūtinātu vai pat neiespējamu kredīta vai līzinga saņemšanu, jo informācija par parādu reģistros būs atrodama līdz pat 10 gadiem, ja vien statuss nebūs “apmaksāts”.
 • KIB parādnieku reģistrā iespējams publicēt gan fiziskas, gan juridiskas personas.
 • SIA Verdikts piedāvā saviem klientiem vienoties par konkrēta parāda publicēšanu vai iegādāties abonementu uz gadu, ar kuru iespējams ievietot publikācijas parādnieku reģistrā neierobežotā daudzumā.