Parādu piedziņas izdevumi – kurai no strīdā iesaistītajām pusēm tie ir jāsedz? Atbilde ir pavisam vienkārša – abām! Ministru kabineta noteikumi Nr.61, Civilprocesa likums un Parādu ārpustiesas atgūšanas likums nosaka parāda atgūšanas izdevumu pieļaujamo apmēru un kārtību – kuri ir vai arī nav atlīdzināmi.  Parāda piedziņas izdevumu apmēru parāda piedziņas lietai, pakalpojuma sniedzēs ir tiesīgs pieprasīt no parādnieka, lai tiktu atlīdzināti pamatoti parāda piedziņas izdevumi. Parādu piedziņas izdevumi un to apmērs parādniekam esot kā juridiskai personai atšķiras no gadījuma, ja parāda atgūšana tiek veikta no fiziskām personām, tajā skaitā patērētājiem. 

Civilprocesa likums nosaka, ka maksimālais parādu piedziņas izdevumu apmērs, kuru parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs prasīt no fiziskas personas ir  17,00 EUR. Parāda atgūšanas izmaksas sastāv no:

  • rakstiska paziņojuma sagatavošanas un nosūtīšanas, kurā parādnieks tiek iepazīstināts ar parāda esību un tiek aicināts labprātīgi izpildīt kavētās maksājuma saistības – kopā ne vairāk kā 7,00 EUR
  • papildus veiktajām darbībām kuras ir saistītas ar parāda atgūšanu, tās kopā sastāda ne vairāk kā 10,00 EUR.

Tikai šīs divas sadaļas ir noteiktas kā atlīdzināmās. Savukārt, kā neatlīdzināmie parāda atgūšanas izdevumi tiek uzskatīti tādi  kā, piemēram:

  • saskarsme ar parādnieku
  • rakstiski atgādinājumi par parāda esību, kas nosūtīti vairāk kā vienu reizi
  • darbības, kas nav uzskatāmas kā objektīvi nepieciešamas

Parāda atgūšanas izmaksu apmērs parāda piedziņas lietai no juridiskas personas tiek noteiktas 40,00 EUR apmērā. Tas tiek noteiktas Civillikuma 1668.9  pantā. Bet, noteiktās parāda piedziņas izmaksas neatbrīvo parādnieku no pienākuma atlīdzināt visus otrās puses zaudējumus, ieskaitot izdevumus prāvai, kādus nosaka likums.

Parādu atgūšanas izdevumu apmērs mūsu klientiem, kuri uztic mums darbu ar saviem parādniekiem pirmstiesas ceļā, ir pēc faktiskā rezultāta. Tas neaprobežojas tikai ar vienas brīdinājuma vēstules nosūtīšanu. Mēs kļūstam par Jūsu ārpakalpojuma darbinieku, kurš dara visu iespējamo, lai atrisinātu situāciju pēc iespējas ātrāk, saņemot samaksu par mūsu darbu tikai tad, kad parādnieks ar Jums ir norēķinājies.  Parādu atgūšanas izdevumi ir atkarīgi no parāda apjoma un dokumentu kvalitātes. Sazinieties ar mums un mēs sniegsim bezmaksas konsultāciju par parādu atgūšanas izdevumiem un to apmēru!