Parādu piedziņa caur tiesu pārsvarā tiek izmantota gadījumos, kad pirmstiesas parādu piedziņā puses nespēj vienoties par izlīgumu.

Gadījumos, kad nav iespējams ar debitoru vienoties par parāda atmaksu pirmstiesas ceļā, Verdikts speciālisti, klientam piedāvā iet tiesas ceļu.

Tā kā Latvijā ir vairākas tiesu sistēmas (tiesvedība brīdinājuma kārtībā, tiesvedība vispārējā kārtībā, šķīrējtiesa vai maksātnespējas tiesa) Verdikts klientu menedžeri piedāvāt atbilstošāko tiesvedības ceļu klienta parādniekam, paskaidrojot izvelētās tiesvedības izmaksas, riskus un specifiku.

Tiesas process Latvijā aizņemt no pāris mēnešiem līdz vairākiem gadiem. Šī iemesla dēļ, sākumā vienmēr klientam rekomendējam parādu mēģināt atgūt pirmstiesas ceļā, bieži tādā veidā klientam tiek ieekonomēti līdzekļi un nauda tiek atgūta krietni ātrāk.

Verdikts juristi sagatavos dokumentus un iesniegs tos tiesā klienta vārdā, nepieciešamības gadījumā arī pārstāvēs klienta intereses tiesā.

Pēc tiesas izpildraksta saņemšanas piedāvājam to iesniegt tiesu izpildītājam, kas rīkojoties saskaņā ar likumu to izpildīs.