Inkaso – Parādu ārpustiesas atgūšana

Ja Jūsu klienti nespēj samaksāt laikā, Verdikts var palīdzēt šos parādus atgūt, vienlaikus samazinot parādsaistību negatīvo ietekmi uz Jūsu biznesu un attiecībām ar klientiem.

Parāda atgūšanas process (inkaso) sākas ar konsultāciju, kurā klients ar parāda piedziņas uzņēmumu apzina debitoru problēmu un vienojas par veicamajām darbībām. Pēc vienošanās parādu piedziņas uzņēmums uzņemas visu ar parāda atgūšanu saistīto darbību veikšanu, kuru vidū var būt:

  • atgādinājuma vēstuļu sūtīšana
  • zvani un cita veida saziņa ar parādnieku
  • maksājumu kontrole
  • maksājuma grafika izveide
  • juridisku strīdu risināšana

Verdikts, darbojas pēc principa, ka pakalpojuma apmaksa tiek ieturēta no pilnībā atgūtā parāda procentu veidā – tādējādi parādu piedziņas profesionāļu iesaiste Jums nerada papildu izdevumus. 

Pieredze rāda, ka līdz 90% parādu iespējams atgūt ārpustiesas, jeb inkaso ceļā.

Verdikts komandas vērtības:

  1. Rūpes par kreditora, sadarbības partnera interesēm
  2. Profesionāla darba ētika
  3. Uz komunikāciju, uzticību un atklātību vērsta sadarbība.

Verdikts parādus nepiedzen, bet gan atgūst.

Mēs varam pārņemt pilnīgu komunikāciju ar debitoru – atgādināt par nenokārtotām saistībām, vienlaikus brīdinot par tālākām rīcības sekām konkrētajā lietā. Dialogā ar debitoru vienmēr cenšamies panākt, lai debitors noslēdz tādu vienošanos, lai viņa bizness neapstājas un turpina darboties, paralēli panākot iespējami ātrāko termiņu pilnīgai saistību nokārtošanai. Ar visu pakalpojumu portfeli varat iepazīties šeit.

Piedzīšana ir process. ​Atgūšana ir rezultāts.

Atgūt parādu!